top of page

Karisma

Karisma er en biostimulerende soft filler. Altså en kombinasjon av filler og biostimulator, en ny behandlingsform innen hudforbedring.

iStock_000078445711_Full-1024x656.jpg

Karisma inneholder ren hyaluronsyre, kombinert med Rh-kollagen likt det vi selv produserer. Dette styrker de eksisterende kollagenfibrene i huden, og reduserer kollagenase (nedbrytningen av kollagen). Behandlingen gir en langvarig hudforbedring, næring og fukt, i tillegg til at den kan virke noe pigmentreduserende.

Karisma 2 ml          3500,-

Behandlingen gjøres ikke på gravide/ammende.

Komplikasjoner er sjeldne, men behandlingen er ikke uten risiko.

 

De mest vanlige bivirkningene er blåmerker, hevelse og ømhet rundt innstikksstedet. Det kan også oppstå klumper/ujevnheter (disse kan ofte masseres vekk eller fjernes med hyalase), og om filleren legges for overfladisk kan man oppleve at man "ser" den - også kalt "tyndall-effekt".

 

De mer alvorlige komplikasjonene som kan oppstå er infeksjon ved innstikksstedet, betennelse i huden, granulomer, vaskulær okklusjon (altså at en blodåre tettes og vevet rundt ikke får oksygen og dermed dør) og blindhet. Disse alvorlige komplikasjonene er meget sjeldne, men på verdensbasis har det vært noen tilfeller.

 

For å kunne gi forsvarlig behandling er det viktig med god anatomiforståelse og oppdatert kunnskap rundt selve behandlingen og komplikasjoner. Vi har deltatt på flere kurs i komplikasjonshåndtering, både i Norge og utlandet - og dette er noe vi årlig oppdaterer oss på.
 

bottom of page